• R98 - almenvelgørende fond
  • Om R98
  • Kontakt

R98 - almenvelgørende fondR98 - almenvelgørende fondR98 - almenvelgørende fondR98 - almenvelgørende fond

I forbindelse med at R98 fra 1. maj 2011 har overdraget ansvaret for indsamlingen af borgernes affald til Frederiksberg og Københavns kommuner, har Civilstyrelsen den 6. marts 2012 godkendt, at R98 omdannes til en almenvelgørende fond. Fondens midler kan efter bestyrelsens skøn uddeles til nedennævne formål. 

Fonden, hvis navn er Renholdningsselskabet af 1898, er en almenvelgørende fond, der er stiftet af Københavns Grundejerforening. Fondens formål er at foretage uddelinger til almenvelgørende formål, herunder projekter vedrørende bolig- og miljøforhold, inden for Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Ansøgning til fonden
Der skal ikke anvendes et specielt ansøgningsskema for at søge fonden om støtte. Skriftlige ansøgninger sendes til R98, c/o Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup.

Der skal ikke anvendes et specielt ansøgningsskema.

På vegne af R98's bestyrelse

John Frederiksen
Bestyrelsesformand


Klik for at læse fondens vedtægter